ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาวิชาการ “เชิดชูครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม วันบุญรอด 13 กันยายน”

ขอเชิญร่วมงานปฐมเสวนาวิชาการ “เชิดชูครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม วันบุญรอด 13 กันยายน” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิศวฯ 100 ปี จุฬาฯ กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ จากนั้นมีการเสวนา

  • “รำลึกถึง ศ.ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ ครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม” ในหัวข้อ “ช้างงาน ชื่อบุญรอด” โดย ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • “ชีวิตนี้อุทิศเพื่อจุฬาฯ” โดย ศ.กิตติคุณ นพ. ภิรมณ์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
  • “ผู้ริเริ่มการพัฒนาคุณภาพไฟฟ้าของประเทศ” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.จรวย บุญยุบล กรรมการคณะวุฒยาจารย์ จุฬาฯ
  • “วิกฤกตประปาทั่วประเทศและภูมิภาค” โดย นางชวนพิศ ธรรมศิริ อดีตผู้ว่าการประปานครหลวง
  • “ผู้ให้แสงสว่างแก่อีสาน” โดย นายสมควร วัฒกีกุล ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ช.การช่าง และที่ปรึกษามูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ
  • การบรรยายเรื่อง “อนาคตพลังงานไทย” โดย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-6490-4 Email : eeinfo@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย