อบรมระยะสั้นตจวิทยา Current Issues In Dermatology 2018 Essence in Dermatology

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา Current Issues In Dermatology 2018 Essence in Dermatology ในวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1210 (370 ที่นั่ง) ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-256-4253 ต่อ 100 / 102 หรืออีเมล skinchula@gmail.com

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X