ข่าว

Law CU Fest 2018 : UNLOCK THE LAW

Law CU Fest 2018 : UNLOCK THE LAW

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Law CU Fest 2018 : UNLOCK THE LAW ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ จูฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 

 • Law Quiz การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัลรวมถึง 18,000 บาท
  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
 • เสวนาวิชาการ เกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยวิทยากร
  ศาสตราจารย์ กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์
  ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
  นายเกิดโชคเกษมวงศ์จิตร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์
  คุณปอย ตรีชฎา มาลยาภรณ์
  เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์เสถียรไทย ชั้น 4 ห้อง 402
 • ห้องเรียนจำลอง พิสูนจ์ความจริงในคดีปริศนา
  เวลา 09.00 – 16.00 น. (รอบละ 1 ชั่วโมง) ณ ศูนย์เพชรัตน์ นิติทรัพยากร (ห้องสมุดชั้น 4)
 • ศาลจำลอง ละครศาลจำลองที่จะทำให้เห็นถึงกระบวนการพิจารณาคดี
  เวลา 10.00 – 13.30 น. และ 14.00 – 16.00 น. ณ อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 12 ห้อง 1205
 • แนะแนว ตอบทุกข้อสงสัย เส้นทางสู่คณะนิติศาสตร์ ให้คำปรึกษาทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
  เวลา 09.00 – 12.30 น. และ 13.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์เพชรัตน์ นิติทรัพยากร (ห้องสมุดชั้น 2)
 • เวทีกลาง ร่วมพิธีเปิดและปิด และร่วมชิงรางวัลสุดพิเศษมากมาย
  เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 1
 • การแข่งขันโต้วาที หัวข้อ “คุกมีไว้ขังคนจน”
  เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 605 และ 606 อาคารเทพทวาราวดี
 • นิทรรศการ บิดาแห่งกฎหมายไทย สิทธิของผู้กระทำความผิด และกฎหมายไทยกับการคุ้มครองเด็ก
  เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์เพชรัตน์นิติทรัพยากร (ห้องสมุดชั้น 1)

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/rapeecu

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X