ข่าว

สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา เรื่อง “กีฬา “ยา” ชีวิต คิดจะมี “พรสวรรค์ หรือต้องสร้าง “พรแสวง”

สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา เรื่อง “กีฬา “ยา” ชีวิต คิดจะมี “พรสวรรค์ หรือต้องสร้าง “พรแสวง”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” เรื่อง “กีฬา “ยา” ชีวิต คิดจะมี “พรสวรรค์ หรือต้องสร้าง “พรแสวง” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  • นาย ธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ) นักฟุตบอลทีมชาติ สังกัดสโมสร True Bangkok United
  • อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ผศ.ดร.สุทธนะ ติงศภัทิย์ ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
  • ดร.พิมลพรรณ  บุรพรัตน์ EDU 30 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ และกรรมการผู้จัดการศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน
  • ดร.พธูสิรี  รัตนกาฬ EDU 33 ผู้อำนวยการไอเอเบิลอะคาเดมี และกรรมการบริหาร บจ.ซี ทู ซัคเซส
สามารถลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/FJLvn4   หรือสำรองที่นั่งที่ โทร. 02-218-2565-97 ต่อ 6721 หรือ utoomporn.p@chula.ac.t​h

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X