ข่าว

สัมภาษณ์เผยแพร่ข่าวเรื่อง “รองเท้าผู้สูงอายุ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 และวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ตึกไนติงเกล - โอลิมปิค  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้สื่อข่าวจากเว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด และรายการ "สุขหยุดโรค" สถานีโทรทัศน์ TNN24 สัมภาษณ์ พญ.นันทวัน คูนลินทิพย์ อาจารย์แพทย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์   เรื่อง "รองเท้าสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน" งานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นรองเท้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับเท้าของผู้สูงอายุ โดยผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และการดูแลผู้ป่วย ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเดินและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังได้ผลิต รองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปและคนที่รักสุขภาพ  ภายใต้ชื่อ “WellStep มีการเพิ่มสีสันและรูปลักษณ์ที่สวยงามให้เลือกซื้อได้หลายรูปแบบ ควบคุม   การผลิตโดยฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู  มีจำหน่ายที่ชั้นล่าง ตึก สธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X