ข่าว

แสดงความยินดีครบรอบ 69 ปีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โดยคุณสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ พร้อมด้วยคุณกรกนก จึงภักดี ผู้แทนจากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้ แก่คุณสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในโอกาสนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สื่อข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X