ข่าวสารจุฬาฯ

ร่วมกิจกรรม ‘CHULA MOOC 1st Meet & Greet : MOOC ON THE MOVE’ รับของระลึกฟรี

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว !!!

“เรียน CHULA MOOC จบคอร์สแล้ว อยากเจอผู้สอนตัวจริงได้ไหม”
“อาจารย์สอนดีมากเลย เข้าใจง่าย อยากเรียนกับอาจารย์อีกจัง”
“มีคำถามอยากถามอาจารย์ผู้สอน แต่ไม่รู้จะติดต่อสอบถามได้ที่ไหน”

คำถามเหล่านี้ กำลังจะได้รับคำตอบ…

เพียงแค่คุณสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรม ‘CHULA MOOC 1st Meet & Greet : MOOC ON THE MOVE’ กิจกรรมที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสพบผู้สอนในคอร์ส TOP HIT ตัวจริง เสียงจริง ที่จะมาร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ พร้อมตอบข้อซักถามที่คุณสงสัย

ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับของที่ระลึกฟรี ได้ที่ bit.ly/mooconthemove

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย