ข่าว

อบรมการสร้างสติกเกอร์แอนิเมชัน “LINE Creator Market Animated Workshop 2019”

อบรมการสร้างสติกเกอร์แอนิเมชัน “LINE Creator Market Animated Workshop 2019”

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท LINE Company (Thailand) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสร้างสติกเกอร์แอนิเมชัน “LINE Creator Market Animated Workshop 2019” ระหว่างวันที่  9 -10 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะด้านแอนิเมชัน (advanced animation skills) การออกแบบ (creative design) และได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ระหว่าง นิสิตจุฬาฯ กับ ครีเอเตอร์ วิทยากร และ ทีมงาน LINE Stickers โดยผู้อบรมจะต้องมีพื้นฐานการวาดรูปด้วยโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator

นิสิตที่สนใจ สามารถสมัครและทำแบบสอบถามได้ที่ https://goo.gl/forms/uXJ0aO3fx3c8cwK93 โดยนิสิตต้องล็อคอินด้วยอีเมลจุฬาฯและ รหัสผ่าน CUNET เพื่อสมัครและทำแบบทดสอบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/th/animatedworkshop2019

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X