ข่าว

พิธีเปิด “ศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center”

พิธีเปิด “ศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center”

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวความคืบหน้าการทดลองทดสอบ 5G และพิธีเปิด “ศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center”

ในการนี้ มีการเสวนาพิเศษเกี่ยวกับความร่วมมือในการทดลองทดสอบ 5G โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดีจุฬาฯ นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ดร. เอก จินดาพล ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) นายคนึงเดช ไตรรัตนอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการด้านเทคนิค-คุณภาพโครงข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และนายณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 

 

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X