ข่าว

ประชุมนานาชาติ“Measuring Population Ageing: Bridging Research and Policy”

ประชุมนานาชาติ“Measuring Population Ageing: Bridging Research and Policy”

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เรื่อง “Measuring Population Ageing: Bridging Research and Policy” จัดโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) แห่งองค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ออสเตรีย และ The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X