ประชุมนานาชาติ“Measuring Population Ageing: Bridging Research and Policy”

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เรื่อง “Measuring Population Ageing: Bridging Research and Policy” จัดโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) แห่งองค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ออสเตรีย และ The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X