ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมนานาชาติ“Measuring Population Ageing: Bridging Research and Policy”

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เรื่อง “Measuring Population Ageing: Bridging Research and Policy” จัดโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) แห่งองค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ออสเตรีย และ The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย