ข่าว

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศเม็กชิโก

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศเม็กชิโก

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Dr. Silvia Elena Giorguli Saucedo, President, El Colegio de Mexico ประเทศเม็กชิโก วัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X