ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศเม็กชิโก

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Dr. Silvia Elena Giorguli Saucedo, President, El Colegio de Mexico ประเทศเม็กชิโก วัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X