ข่าว

เสวนา “นโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ”

เสวนา “นโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา เวที ฬ.จุฬา นิติมิติ นัดพิเศษ เรื่อง “นโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดยผู้แทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้อง ศ. ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเช้าร่วมรับฟังได้ที่ http://goo.gl/T12KAR สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-2017 ต่อ216, 226 หรือ www.law.chula.ac.th หรือสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ที่ facebook.com/lawchula

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X