ข่าว

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เลือกตั้ง 4.0 Social Media กับการเมืองไทย”

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เลือกตั้ง 4.0 Social Media กับการเมืองไทย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เลือกตั้ง 4.0 Social Media กับการเมืองไทย” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ โดยเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 และเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยมี ผศ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์   รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คุณจอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ สื่อมวลชน ดร.มุกดา ประทีปวัฒนะวงศ์ นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ  และ คุณอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์  ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

 

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X