สัมมนา “หลักฐานมัมมี่ลิงบาบูน กับการค้าขายทางเรือในยุคแรก”

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาพิเศษ​ “หลักฐานมัมมี่ลิงบาบูน กับการค้าขายทางเรือในยุคแรก” โดย Prof.Nathaniel J. Dominy, Ph.D. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 215 ตึก เคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.nprct.org หรือ คุณกฤษฎา คทาวุธพูนพันธ์ cu.nprct@gmail.com โทร. 0922574987

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X