ข่าว

เสวนาวิชาการ “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?”

เสวนาวิชาการ “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?”

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน? ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีอภิปรายโดยผู้แทนพรรคการเมืองและนักวิชาการเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเตรียมพร้อมรับมือปัญหาดังกล่าว โดยมีการอภิปรายนำในหัวข้อ “นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนาโดยคุณศิริภา อินทวิเชียร พรรคประชาธิปัตย์ คุณพงศ์พรหม ยามะรัต พรรคพลังประชารัฐ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ พรรคเพื่อไทย คุณนิติพล ผิวเหมาะ พรรคอนาคตใหม่ ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ โทร. 0-2218-8124

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X