ข่าว

การบรรยายเรื่อง Drug Interaction in Dentistry

การบรรยายเรื่อง Drug Interaction in Dentistry

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายเรื่อง Drug Interaction in Dentistry บรรยายโดย พศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าฟังบรรยาย คือ ทันตแพทย์สาย ก ทันตแพทย์สาย ข ทันตแพทย์คลินิกพิเศษ นิสิตบัณฑิตศึกษา และพยาบาล หรือผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ อีเมล kingkan.h@chula.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2EfcUEv

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X