ข่าวสารจุฬาฯ

ค่าย VET CAMP 40th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครน้องๆ มัธยมปลายทุกสายการเรียน และน้องๆ สายอาชีพ (เทียบเท่ามัธยมปลาย) เข้าร่วมใน “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 40” ระหว่างวันที่ 10 – 16 มิถุนายม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://joo.gl/TzCRD6 โดยส่งใบสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562

** ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม 1,500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : VET CAMP

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย