ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด

ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างด้านเดียวหรือปวดขาข้างเดียว ที่มีอายุระหว่าง 20-55 ปี เข้าร่วมงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด ที่คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ โดยโครงงานวิจัยนี้ได้ผ่านความการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมเรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิชญา ลีวัฒนานุกูล โทร. 081-255-9852

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X