ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN24 เรื่องงานวิจัย “เนยเทียมงาขี้ม้อน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 รายการ “สุขหยุดโรค” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 สัมภาษณ์ อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง ผลงานวิจัย “เนยเทียมงาขี้ม้อน” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่มีความปลอดภัย ไร้ไขมันทรานส์ อุดมด้วยโอเมก้า 3     มีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X