ข่าว

ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN24 เรื่องงานวิจัย “เนยเทียมงาขี้ม้อน”

ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN24 เรื่องงานวิจัย “เนยเทียมงาขี้ม้อน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 รายการ “สุขหยุดโรค” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 สัมภาษณ์ อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง ผลงานวิจัย “เนยเทียมงาขี้ม้อน” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่มีความปลอดภัย ไร้ไขมันทรานส์ อุดมด้วยโอเมก้า 3     มีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X