ข่าว

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดรายการ ฟังดนตรีที่จุฬาฯ คลาสสิกสุนทราภรณ์ เรียบเรียงและอำนวยเพลงโดย ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X