ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและขอบคุณ โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตผู้รับทุน โดย คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X