ข่าว

ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ

ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและขอบคุณ โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตผู้รับทุน โดย คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X