ข่าวสารจุฬาฯ

ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและขอบคุณ โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตผู้รับทุน โดย คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย