ข่าว

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ
“PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
ชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X