ข่าว

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ
“PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
ชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X