ข่าว

งานครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ 26 มีนาคม 2562

งานครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ  26 มีนาคม 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

– เวลา 07.10 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาฯ

– เวลา 08.45 น. ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ “บ้านสุขภาพ จุฬาฯ” ณ ห้อง 114 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

– เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิตเก่า และผู้แทนนิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

เวลา 09.30 น. ทอดพระเนตรและทรงดนตรีไทยในการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์  ณ หอประชุมจุฬาฯ

เวลา 19.00 น. เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”  ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารกลาง โทร. 02-2218-0261 สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-2218-3634 และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โทร. 0-2218-3680

คณะ หน่วยงานต่างๆ สามารถแจ้งรายชื่อผู้มาร่วมพิธีตักบาตรได้ที่ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0261 โดยติดต่อขอรับสัญลักษณ์เข้าร่วมงาน (เข็มกลัด) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา  09.00 – 16.00 น. ที่ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ ชั้น 1 อาคารจามจุรี 2

– วันที่  26 มีนาคม 2562  ลงทะเบียนวางพานพุ่มและของที่ระลึกที่ทูลเกล้าฯถวาย ระหว่างเวลา 06.00 – 06.30 น. และ 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหอนาฬิกา หน้าหอประวัติจุฬาฯ

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

22 มีนาคม 2562

– งานแถลงข่าวและเสวนา “มาตรการลดขยะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ”    

13.30 – 15.30 น.  ณ เรือนจุฬานฤมิต

สอบถามเพิ่มเติม : โครงการ Chula Zero Waste โทร. 0-2218-8127

25 มีนาคม 2562

– 07.39 น. พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

– 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแก่บูรพคณาจารย์ ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0184

31 มีนาคม 2562

– 14.00 น.  การแสดงดนตรี Reunion Concert ในโอกาสครบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ และก้าวสู่ปีที่ 30 ของการก่อตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ ณ หอประชุมจุฬาฯ

สอบถามเพิ่มเติม : วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-0584

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X