ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯให้การต้อนรับทูตประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯให้การต้อนรับ H.E.Mr. Evgeny Tomikhin Ambassador The Russian Embassy ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือโดยเฉพาะกิจกรรมของศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย