ข่าวสารจุฬาฯ

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปี 2562

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโททั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมี 3 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยวทางวัฒธรรม การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ และการบริหารจัดการการแสดง

รอบปกติเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ หลักสูตรภาษาไทย http://www.macmthai.grad.chula.ac.th/

ติดต่อสอบถามโทร. 0-2218-3215 หรืออีเมล macmthai@hotmail.com

หมายเหตุ : มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา

 

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย