ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดเสวนาและแถลงข่าวมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาฯ จัดเสวนาและแถลงข่าวมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ ในงานมีการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ โดย  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี การนำเสนอความก้าวหน้า “จุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนและโครงการ Chula Zero Wasteโดย ศ. ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป จุฬาฯ การชี้แจงรายละเอียดมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ พ.ศ. 2561  โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste  ความร่วมมือของสำนักจัดการทรัพย์สินในการดำเนินมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยนายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

           นอกจากนี้ยังมีการเสวนา“ปัญหาขยะพลาสติกกับบทบาทของมหาวิทยาลัย” โดย .ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา  ดารานักแสดงเจ้าของแอปพลิเคชัน ECOLIFE ที่ช่วยลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และนิสิตชมรม Chula Zero Waste รวมทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ และผลงานออกแบบถังขยะแยกประเภทอัจฉริยะจากนิสิตคณะครุศาสตร์  และงานประติมากรรมจากขยะพลาสติกของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

มาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ ครอบคลุมร้านค้าในเขตพื้นที่การศึกษา โดยห้ามใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกชนิด Oxo-degradable โดยเด็ดขาด งดการให้ถุงพลาสติกฟรี (ยกเว้นสำหรับของร้อนพร้อมทาน) เปลี่ยนเป็นเก็บเงิน 1-2 บาทตามกลไกเศรษฐศาสตร์เพื่อจูงใจให้ลดรับถุงพลาสติก ถุงที่อนุญาตให้ใช้จะมี 3 ทางเลือก คือ ถุงกระดาษ ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ที่ได้มาตรฐานการย่อยสลายเป็นปุ๋ย (compostable) และถุงที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100 %

ส่วนแก้วน้ำในโรงอาหารให้เปลี่ยนจากแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นแก้วที่ล้างใช้ซ้ำได้หรือ Zero-Waste Cup  ซึ่งเป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 4-6 เดือน และให้มีการลดการแจกหลอดหรือช้อนส้อม จะให้ก็ต่อเมื่อลูกค้าร้องขอเท่านั้น

มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสถาปนาจุฬาฯครบรอบ 102 ปี  ส่วนพื้นที่ในเชิงพาณิชย์จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป แต่ยังไม่บังคับให้ร้านค้างดแจกถุงฟรีเหมือนในพื้นที่การศึกษา อย่างไรก็ดี ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขา CU Terrace และสาขาคณะเภสัชศาสตร์ จะร่วมงดแจกถุงพลาสติกฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมเช่นกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการ Chula Zero Waste

โทร. 0-2218-8127 อีเมล chulazerowaste@gmail.com

เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/chulazerowaste และเว็บไซต์ www.chulazerowaste.chula.ac.th

 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย