3 – 4 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย

รายละเอียดอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบต่อไป

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X