ข่าว

CUIR บริการสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟรี! ไม่ต้องลงทะเบียน

CUIR บริการสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟรี! ไม่ต้องลงทะเบียน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้เข้าใช้งาน CUIR (The Chulalongkorn University Intellectual Repository) บริการสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์แบบ “Full Text” ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ ได้ที่ https://cuir.car.chula.ac.th/

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X