ข่าว

“ดนตรีในสวน ครั้งที 3” ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ

“ดนตรีในสวน ครั้งที 3” ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับคณะกรรมการนิสิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โดย ชมรมดนตรีคณะจิตวิทยา ขอเชิญชมการแสดงดนตรีในสวน ครั้งที 3 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 17.00 น. – 20.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ซึ่งจัดขึ้นในธีมงาน “psytimetravel” เป็นเสมือนการเดินทางข้ามเวลาไปตั้งแต่ยุค 90 เป็นต้นมา ด้วยเพลงอันไพเราะในยุคนั้นๆ ผู้สนใจเข้าชมฟรี

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X