ข่าว

งาน “Education ICT Forum 2019”

งาน “Education ICT Forum 2019”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Education ICT Forum 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก “Redesign Education System In A Disruptive World” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Embracing Nation Smarter Future ; Towards Education,Healthcare and AI IoTs” จากนั้น รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงปาฐกถาเรื่อง “How To Cope With Challenges Of Disruptive Change in Education System”

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X