จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงาน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

นิทรรศการ 15&SDGs ผลงานนิสิตปี 4 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงาน นิสิตชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 11 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าชมฟรี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> https://forms.gle/Qq8W3oCR3cqKX2m48
#NitadeInterShowcase2019

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X