ข่าวสารจุฬาฯ

ละครเพลง “หลายชีวิต The Concept Musical”

ละครเพลง “หลายชีวิต The Concept Musical” สร้างสรรค์จากนวนิยายเรื่อง “หลายชีวิต” ของหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปีที่ผ่านมา “หลายชีวิต” ได้พิสูจน์ถึงคุณค่าทางวรรณกรรม ที่สร้างความประทับใจและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจากผู้อ่าน อันควรค่าสู่การถ่ายทอดในรูปแบบของละครเพลงร่วมสมัยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วยเรื่องสั้น 11 เรื่อง ของ11 ชีวิต ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ต่อกัน แต่มาจบลงเหมือนกัน ในเหตุการณ์เรือล่มเดียวกัน สะท้อนสัจธรรมอันเป็นนิรันดร์อันได้แก่ความตาย และในครั้งนี้ ความเฉียบคมและลึกซึ้งของบทประพันธ์เรื่องนี้ จะถูกนำมาเรียงร้อยเติมแต่ง และบรรจงถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของละครเพลงร่วมสมัย ที่จะนำพาให้ผู้ชมทุกท่านร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับตัวละครหลักทั้ง 11 ชีวิต

ผ่านฝีมือการกำกับการแสดง โดยผู้กำกับระดับแนวหน้า ครูหนิง-พันพัสสา ธูปเทียน คนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นสมาชิกของThe Actor Studio นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา สมาคมด้านศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ประพันธ์ดนตรีโดย รพีเดช กุลบุศย์, ปิยะชาติ ศรีเกิน, ชวิน เต็มสิทธิโชค, วิวรรธน์ สุทธิแย้ม

ประพันธ์คำร้องโดย ธานี พูนสุวรรณ, เทพธนะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เกียรติภูมิ นันทานุกูล, ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์, นฤทธิ์ ปาเฉย, พัชรพร ถาวรพิชญไชย, เสฏฐวุฒิ อินบุญ

เรียบเรียงดนตรีโดย พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ, รพีเดช กุลบุศย์, ปิยะชาติ ศรีเกิน, ชวิน เต็มสิทธิโชค, วิวรรธน์ สุทธิแย้ม

ออกแบบลีลาโดย ปริญญา ต้องโพนทอง บทละครโดยปริดา มโนมัยพิบูลย์ กำกับศิลป์โดยฤทธิรงค์ จิวากานนท์ กำกับแสงโดยสุพัตรา เครือครองสุข กำกับเวทีโดยธนพง เดชสังวรณ์ ควบคุมการผลิตโดยเปรมรินทร์ มิลินทสูต

และร่วมถ่ายทอดสัจนิรันดร์ของชีวิต โดยศิลปินมืออาชีพ อาทิ นรินทร ณ บางช้าง, ลูกหว้า-พิจิกา จิตตะปุตตะ, บีม-จารุวรรณ บุญญารักษ์, พีท-ปิติพงษ์ ผาสุขยืด, โมสต์-วิศรุต หิมรัตน์, ตุ๊กตา-จมาพร แสงทอง, ก้อง-จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ, เอิ๊ก-ศสิศวัท สุทธิเกษม, ลูกแก้ว-ขวัญแก้ว คงนิสัย, ธานี พูนสุวรรณ, เทพธนะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เค็นเน็ธ วัน, ดังกมล ณ ป้อมเพชร พร้อมด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชา

ละครเพลงหลายชีวิต The Concept Musical”

กำหนดเปิดแสดงระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562

วันธรรมดารอบ 19.30 . วันเสาร์และวันอาทิตย์ รอบ 14.00 . (งดการแสดงในวันอังคาร)
ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัตรราคา 800 บาท (นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ราคา 400 บาท)
สำรองบัตรออนไลน์ได้ที่
https://www.dramaartschula.com
(
เปิดสำรองบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป)

สอบถามรายละเอียด โทร. 081-559-7252, 02-218-4802

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย