ข่าว

ประกาศรายชื่อ…นิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับคัดเลือก “โครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Go Global Chulalongkorn 2019 )

ประกาศรายชื่อ…นิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับคัดเลือก “โครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Go Global Chulalongkorn 2019 )

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมเรียนรู้กับ “โครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Go Global Chulalongkorn 2019) กับกิจกรรม Workshop ที่เมืองยกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562 รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X