ข่าว

ปี่พาทย์ไม้แข็ง ศิษย์ครูไชยยะ ทางมีศรี

ปี่พาทย์ไม้แข็ง ศิษย์ครูไชยยะ ทางมีศรี

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ จุฬาวาทิต ครั้งที่ 211 ปี่พาทย์ไม้แข็ง ศิษย์ครูไชยยะ ทางมีศรี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X