ข่าว

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา” (Time Less)

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา” (Time Less)

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา” (Time Less) ผลงานจิตรกรรมและสื่อผสม โดยศิลปิน Individual 7 ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ชั้น 1 หอศิลป์จามจุรี โดยมีช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชมดังนี้

  • เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.
  • วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00 น.

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2218-3709 หรือทาง Facebook: Chamchuri Art Gallery

ที่ตั้งหอศิลป์จามจุรี: https://goo.gl/maps/op2hCifSBmP2

 

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X