ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการ “Visual Art Exchange 2019 INU – CU in Bangkok”

หอศิลป์จามจุรี สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “Visual Art Exchange 2019 INU – CU in Bangkok” ซึ่งเป็นความร่วมมือในโครงการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติระหว่าง School of Fine Art, Incheon National University และภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการคัดเลือกผลงานเพื่อจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ (Fine Art) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองมหาวิทยาลัย

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 และ 2 หอศิลป์จามจุรี เปิดให้เข้าชม วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00 น.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3646 / 0-2218-3709

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย