ข่าว

เสวนาภารตวิทยา “กามสูตร พูดแต่เรื่อง sex?”

เสวนาภารตวิทยา “กามสูตร พูดแต่เรื่อง sex?”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ “กามสูตร พูดแต่เรื่อง sex?” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ประเด็นเสวนา : แนะนำเนื้อหาของกามสูตร เรื่องความสำคัญ และความสัมพันธ์กับวรรณคดีอินเดีย ฯลฯ โดย ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4870

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X