งาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11: มหัศจรรย์วันหนังสือ”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดงาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11: มหัศจรรย์วันหนังสือ” ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 8 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ โถงหน้าลิฟต์แก้ว และโถงหน้าธนาคารกสิกรไทย ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ ในงานมีการจัดโครงการ “สร้างปัญญา เยียวยาใจ สร้างสายใย : แม่ลูกในเรือนจำ” ซีงจะมีพิธีมอบหนังสือ สื่อการศึกษาแกผู้แทนจากทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้หนังสือเป็นสื่อที่สร้างสายใยความรักความผูกพันระหว่างแม่สู่ลูก แก่ผู้ต้องขังหญิงที่คลอดบุตรในเรือนจำ และใช้หนังสือเป็นสื่อในการเลี้ยงดูบุตรขณะอยู่ในเรือนจำ

ผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือและสนใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 0-2218-9893-5

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X