ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างสมดุล “Plant for the Planet Thailand 2019”

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างสมดุล (CU Harmony Ecosystem Restoration: CHER) ภายใต้หัวข้อ Plant for the Planet Thailand 2019″ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิ อีฟ โรเช (Fondation Yves Rocher) และบริษัทอีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการนี้ โดยลงทะเบียนแบบตอบรับทาง

https://forms.gle/k5N2XNRJX4Wjohvj7

รับสมัครภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุดาทิพย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  โทร. 0-2218-5375

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย