ข่าว

ปาฐกถาธรรมเรื่อง “พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาตัวตน”

ปาฐกถาธรรมเรื่อง “พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาตัวตน”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดโครงการปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาตัวตน” โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X