ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “The People VS Extremism & Populist Radical Right in Europe”

สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “The People VS Extremism & Populist Radical Right in Europe”: Impact and Experiences of European Civil Society Networks วิทยากรนำโดย Prof. Dr. Rafat Pankowski, Institute of Sociaology of Collegium Civitas in Warsaw ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15  กันยายน  2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 514 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน และของว่าง)

สามารถลงทะเบียนผ่านการแสกน  QR Code  หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชายุโรปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ชั้น 16 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)  โทร. 0-2218-3924 หรือ อีเมล  maeus@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย