ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการ “Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp 2019”

ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) จัดโครงการ “Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp 2019” ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม และ 16-20 ธันวาคม 2562 สำหรับนิสิต นักศึกษาทั้งในประเทศไทยเเละต่างประเทศที่ต้องการสร้างธุรกิจ Startup ผ่านการสอนในรูปแบบ Workshop Program พร้อมกับวิทยากรชั้นนำในวงการ Startup เพื่อให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการอบรม การร่วมงานกับผู้อื่น และการออกภาคสนาม โดยรูปแบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการอบรม 10,000 บาท โดยจุฬาฯ จะมีทุนค่าเรียนแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/Winter-Boot-Camp-2019

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cuinnovationhub.com/wintercamp/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย