ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ สร้างภาพยนตร์สั้น “Life of Kwan” รณรงค์ลดของขวัญฟุ่มเฟือยเพื่อลดการเกิดขยะในวันรับปริญญา

เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผลิตภาพยนตร์สั้นแนวสะท้อนสังคม เรื่อง “Life of Kwan” ภายใต้แนวคิด “ใจ คือ ของขวัญที่ดีที่สุด” เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยม “การแสดงความยินดีอย่างพอเพียง” โดยเชิญชวนให้ผู้ที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจุฬาฯ ในปีการศึกษา 2561 นี้ และรวมถึงปีต่อๆ ไป ลดการมอบของขวัญที่ฟุ่มเฟือยแก่บัณฑิต เช่น ดอกไม้ ลูกโป่ง เป็นต้น และหันมาแสดงความยินดีกันอย่างเรียบง่าย เพื่อลดการเกิดขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพยนตร์สั้น “Life of Kwan” นี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจุฬาฯ มาร่วมแสดงด้วย อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี (รับบทเป็น “คุณแม่”) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี(รับบทเป็น “คุณพ่อ)  นายโภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี (รับบทเป็น “พี่ชาย”)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี (รับบทเป็น “ญาติ”) รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี (รับบทเป็น “ญาติ”) และศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี (รับบทเป็น “คุณแม่ของบัณฑิตชาย”) ให้เกียรติร่วมเป็นนักแสดงสมทบ เพื่อสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้อีกด้วย

ภาพยนตร์สั้น “Life of Kwan” อำนวยการสร้างโดยคุณฉัตรชัย ขุนพลพิทักษ์ และคุณวงศกร ใจฮวบ กำกับโดยคุณฉัตรชัย ประเสริฐมรรค ซึ่งเป็นทีมผลิตภาพยนตร์สั้นทีมเดียวกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Gift” เมื่อปี 2561ที่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ในการแสดงความยินดีอย่างพอเพียงอีกทั้งยังได้รับรางวัล Bronze Award จากหมวด Digital Content For Education และ Honorable mention ในหมวด Film: Public Services Campaigns, Civic Campaigns and Social Campaigns จากเวที WINA World Independent Advertising Awards 2019 จัดขึ้นที่ กรุงโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย ซึ่งเวทีการประกวดนี้มีภาพยนตร์สั้นจากทั่วโลกร่วมประชันความสร้างสรรค์ของผลงาน

คลิก รับชมภาพยนตร์สั้น “The Gift” ได้ที่ https://youtu.be/UIdw61jAuUI

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย