ข่าว

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสสภาคณาจารย์ ครบรอบปีที่ 49

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสสภาคณาจารย์ ครบรอบปีที่ 49

สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสสภาคณาจารย์ ครบรอบปีที่ 49 ประธานในพิธีโดย ผศ.นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาฯ ในโอกาสนี้ คณะ สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล และสำนักงานสภาคณาจารย์ ชั้นใต้ดิน อาคารจุลจักรพงษ์

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X