ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล สมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ “เดิน-วิ่ง ตามลมหายใจ” : Mindful Meditation Walk & Run”

คณะนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่นปี 2512 หรือ CU Freshy 12
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล สมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ
“เดิน-วิ่ง ตามลมหายใจ” : Mindful Meditation Walk & Run”
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-20.00 น.
ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถ สมัครได้ที่ เว็บไซด์
https://event.thaimtb.com/event.php?e=441

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X