ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล สมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ “เดิน-วิ่ง ตามลมหายใจ” : Mindful Meditation Walk & Run”

คณะนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่นปี 2512 หรือ CU Freshy 12
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล สมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ
“เดิน-วิ่ง ตามลมหายใจ” : Mindful Meditation Walk & Run”
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-20.00 น.
ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถ สมัครได้ที่ เว็บไซด์
https://event.thaimtb.com/event.php?e=441

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย