ข่าว

สัมมนาวิชาการ “ก้าวต่อไปของ Rooftop Solar ในประเทศไทย”

สัมมนาวิชาการ  “ก้าวต่อไปของ Rooftop Solar ในประเทศไทย”

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ “ก้าวต่อไปของ Rooftop Solar ในประเทศไทย” ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มเทคโนโลยีและนโยบายส่งเสริม Solar Roodtop ที่ทำให้เปลี่ยนสู่ยุค Prosumer” โดย ดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เสวนาเรื่อง “ก้าวต่อไปของ Rooftop Solar ในประเทศไทย: ทิศทางเทคโนโลยี ตลาด และนโยบาย ในอนาคต” โดย ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดร.วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คุณชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณปุณณวิช ทรัพย์พานิช Thailand Country Manager – Longi Solar

นอกจากนี้ยังมี Solar Idea Talk โดยผู้ชนะการแข่งขัน Thailand Pechakucha ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา โดยสแกน QR Code ลงทะเบียนที่โปสเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ โทร.0-218-8095

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X