ข่าว

“แจกหน้ากาก N95 ฟรี” แก่ชาวจุฬาฯ โครงการรู้เท่าทัน ป้องกัน PM2.5 เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5

“แจกหน้ากาก N95 ฟรี” แก่ชาวจุฬาฯ โครงการรู้เท่าทัน ป้องกัน PM2.5 เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ลงทะเบียนรับหน้ากาก N95 ฟรี (จำนวนจำกัด) ภายใต้โครงการรู้เท่าทัน ป้องกัน PM2.5 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ตามแต่ละรอบดังนี้

  • รอบที่ 1 : วันที่ 20 ม.ค. 63 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บูธกิจกรรม บริเวณโถงกลางอาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์
  • รอบที่ 2 : วันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ บูธกิจกรรม บริเวณโถงอาคารแถบ นีละนิธี คณะวิทยาศาสตร์
  • รอบที่ 3 : วันที่ 22 ม.ค. 63 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ บูธกิจกรรม บริเวณโถงอาคารแถบ นิละนีธี คณะวิทยาศาสตร์
  • รอบที่ 4 : วันที่ 29 ม.ค. 63 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บูธกิจกรรม บริเวณใต้อาคารจามจุรี 4 สำนักงานบริหารกายภาพ
  • รอบที่ 5 : วันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ บูธกิจกรรม บริเวณใต้อาคารมหิตลาธิเบศร คณะเศรษฐศาสตร์
  • รอบที่ 6 : วันที่ 6 ก.พ. 63 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ บูธกิจกรรม บริเวณลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • รอบที่ 7 : วันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ บูธกิจกรรม บริเวณโถงอาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

สามารถลงทะเบียนรับหน้ากาก N95 ได้ที่ http://bit.ly/SHECUN95

ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ารับหน้ากาก N95 ในวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หน้ากากมีจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวนิภาพร กุลสุข ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ โทร. 08-6989-6656, 0-2 218-5213 หรืออีเมล shecu@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X