ข่าว

ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ฟรี โดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ

ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ฟรี โดยอาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ จัด “โครงการสถาบันภาษาเพื่อชุมชน” โดย อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ จะมาติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐาน และเตรียมตัวสอบ O-NET ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ซอยรัชฏภัณฑ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง)
น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี! ได้ที่ https://bit.ly/36dZRyU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-3212-2724, 06-3212-2725

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X