ข่าว

สัมมนาผู้บริหารระดับต้นสายปฎิบัติการ

สัมมนาผู้บริหารระดับต้นสายปฎิบัติการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้น สายปฏิบัติการหลักสูตร CHULA NEXT LEADERS รุ่นที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางสายฎิบัติการเข้าร่วมโครงการจำนวน 50ท่าน

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X