ข่าว

โครงการ “พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ จุฬาฯ”

โครงการ “พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ จุฬาฯ”

คณะกรรมการนิสิตใหม่ 2513 ร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดโครงการพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการส่งมอบสิ่งของทรงคุณค่าต่อความทรงจำเมื่อครั้งเป็นนิสิตในรั้วจามจุรี อาทิ บัตรนิสิต ใบปริญญาบัตร เข็มพระเกี้ยว เหรียญรางวัล เสื้อสามารถ หัวเข็มขัด สมุดจดบรรยาย หนังสือประจำรุ่น อุปกรณ์การศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะคณะ/วิชา และภาพถ่าย (บุคคล สถานที่ บริเวณรอบมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ) เป็นต้น พร้อมแนบคำบรรยายที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งของและความทรงจำต่างๆ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการเป็นน้องใหม่จุฬาฯ ครบ 50 ปี

นิสิเก่าที่สนใจสามารถส่งมอบสิ่งแสดงทรงคุณค่าได้ที่คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ความทรงจำจุฬาฯ หรือ รศ.ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3628, 0-2218-3646 หรือ facebook.com/CuFreshy13

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X